Działalność i organy fundacji

Działalność Fundacji kierowana jest do weteranów i żołnierzy /głównie/ sił specjalnych oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych w służbie czynnej i w stanie spoczynku oraz członków ich najbliższych rodzin, którzy z przyczyn związanych z wykonywaną służbą lub życiowych, znaleźli się w trudnej sytuacji zdrowotnej, materialnej czy zawodowej.

Fundacja zapewnia wsparcie medyczne, socjalne, prawne i psychologiczne, pomaga w wyrównywaniu szans na rynku pracy.

W przypadku osób poszkodowanych na służbie, organizujemy i koordynujemy pomoc medyczną. Pomagamy w dostępie do lekarzy specjalistów, rehabilitacji i transporcie do szpitala.

Wspieramy poszkodowane rodziny, realizujemy projekty integracyjno-rehabilitacyjne dla rodzin weteranów, fundujemy stypendia socjalne dla sierot po weteranach.

Współpracujemy z kombatantami i świadkami historii.

Rozwijamy edukację historyczną młodzieży.

Inicjujemy tematykę i organizujemy międzynarodowe sympozja naukowo-medyczne z zakresu TBI (Traumatic Brain Injury – urazowe uszkodzenie mózgu) oraz PTSD (Post Traumatic Stress Disorder – zaburzenie stresowe pourazowe) w celu wymiany doświadczeń i tworzenia strategii związanej z utworzeniem odpowiednich procedur leczniczych, współpracując m.in. z Fundacją Navy SEALs Fund Brotherhood Beyond Battlefield, w skąd której wchodzą żołnierze i weterani US Navy SEALs oraz autorytetami i specjalistami polskimi i zagranicznymi w tej dziedzinie.

Organizujemy wydarzenia sportowe o charakterze edukacyjno-historycznym, pikniki z zakresu bezpieczeństwa państwa, ratownictwa, obrony ludności i zagrożeń terrorystycznych.

Podejmujemy współpracę z organami administracji publicznej i innymi organizacjami w zakresie bezpieczeństwa publicznego, promocji zdrowia oraz ochrony polskich miejsc pamięci narodowej.

KRS – 0000375883
REGON – 142770920
NIP – 1132823650


WPŁATY NA CELE STATUTOWE

PLN: 08 1600 1228 0003 0141 3220 7001

USD: PL 18 1600 1169 0003 0131 3220 7021
SWIFT: PPABPLPK

EUR: PL 86 1090 1056 0000 0001 4425 7576
SWIFT: WBKPPLPP


WPŁATY CELOWE NA PODPIECZNYCH

PLN: 93 1090 0088 0000 0001 4308 7215

Przekaż nam swój 1,5% podatku.

     

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.