Aktualności i media

przekaż 1,5% podatku dla Fundacji!

JAK POMÓC ?

Szanowni Państwo, każdy może wesprzeć naszą działalność statutową poprzez:

  • przekazanie 1,5% podatku dochodowego
  • przekazanie darowizny przez osoby fizyczne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9. Przekazana kwota darowizny pomniejsza podstawę obliczenia podatku, zgodnie z art. 26 ust. 5 łączna kwota odliczeń w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6%
  • przekazanie darowizny przez osoby prawne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt. Przekazana kwota darowizny pomniejsza podstawę obliczenia podatku do wysokości nieprzekraczającej 10%

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ORGANIZACJOM?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19 – procentowej stawki podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi.

JAK TO ZROBIC?

  1. Samodzielnie – uruchom dowolny program, poproś Doradcę Podatkowego o wpisanie w rubrykę „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)” numer KRS 0000375883.
  2. Korzystając z gotowego oprogramowania online 

PAMIĘTAJ!

Przekazując swój 1% podatku na rzecz Fundacji Sprzymierzeni z GROM udzielasz wsparcia socjalnego, pomagasz organizować opiekę zdrowotną dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pełnienia służby w kraju lub za granicą oraz działasz wspomagając ich rodziny w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans.

Fundacja otacza szczególną opieką dzieci funkcjonariuszy mundurowych, którzy pełniąc służbę utracili życie lub zdrowie, w tym głównie dzieci polskich żołnierzy.

UWAGA!

W tym roku istnieje możliwość rozliczenia podatku przez specjalny, dedykowany system znajdujący się pod adresem e-PIT

Poniżej pokazujemy krok po kroku jak przekazać 1,5% dla Fundacji SPRZYMIERZENI Z GROM:

Wchodzimy na stronę https://podatki.gov.pl i logujemy się do systemu poprzez np. profil zaufany lub dane z poprzednich lat

 

Po określeniu sposobu rozliczania się należy kliknąć pozycję „wybierz organizację” w rzędzie „przekaż 1% podatku dla”

Kolejny krok to wpisanie w pole wyszukiwania numeru KRS:0000375883 lub SPRZYMIERZENI z GROM

W przypadku chęci przekazania 1% na szczegółowy cel – prosimy o wpisanie go w polu przeznaczonym do celu szczegółowego (lista znajduje się pod adresem https://fundacja-sprzymierzeni.pl/podopieczni

 

Na samym końcu zatwierdzamy wybory i wracamy do formularza.

 

SPRZYMIERZ SIĘ W WALCE O POMOC

FUNDACJA „SPRZYMIERZENI Z GROM”

Numer KRS: 0000375883

Kliknij mnie aby szybko wypełnić PIT za 2023

KRS – 0000375883
REGON – 142770920
NIP – 1132823650


WPŁATY NA CELE STATUTOWE

PLN: 08 1600 1228 0003 0141 3220 7001

USD: PL 18 1600 1169 0003 0131 3220 7021
SWIFT: PPABPLPK

EUR: PL 86 1090 1056 0000 0001 4425 7576
SWIFT: WBKPPLPP


WPŁATY CELOWE NA PODPIECZNYCH

PLN: 93 1090 0088 0000 0001 4308 7215

Przekaż nam swój 1,5% podatku.

     

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.