V SYMPOZJUM TBI & PTSD

>>>>> FORMULARZ REJESTRACJI NA SYMPOZJUM TBI & PTSD <<<<<

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w V Międzynarodowym Sympozjum TBI&PTSD, które odbędzie się w Centrum Konferencyjnym Ministerstwa Obrony Narodowej, przy ulicy Żwirki i Wigury 9/13 w Warszawie w dniach 22-24.09.2023. Podczas trzydniowych wykładów swoim doświadczeniem podzielą się specjaliści z zakresu neurochirurgii, dietetyki i suplementacji, fizjoterapii, optometrii, psychologii i rehabilitacji pourazowej. Ponadto głos zabiorą naukowcy i inżynierowie prowadzący prace nad nowymi rozwiązaniami z zakresu ochrony żołnierza na polu walki, dzięki której zmniejsza się jego ryzyko utraty życia i zdrowia. Tegoroczne sympozjum kontynuuje misję poprzednich edycji, których celem było pogłębianie wiedzy na temat TBI i PTSD w Polsce oraz rozwijanie współpracy pomiędzy specjalistami zajmującymi się tą problematyką i ułatwienie im wymiany doświadczeń i realizacji wspólnych projektów.

Urazowe uszkodzenie mózgu (ang. traumatic brain injury, TBI) jest jednym z najczęstszych powodów śmierci oraz niepełnosprawności na świecie. Szacuje się, że w Europie rocznie TBI ulega około 2,5 miliona osób. W USA każdego roku około 2 milionów poszkodowanych z powodu TBI trafia na oddziały ratunkowe. Do głównych przyczyn TBI należą: wypadki komunikacyjne i w pracy, upadki, urazy sportowe oraz skutki przemocy. Uraz może zaburzyć pracę mózgu, dlatego podjęcie rehabilitacji jest kluczowe w celu wczesnego zminimalizowania skutków uszkodzenia tkanki mózgowej. Często w wyniku niepełnosprawności chorzy są niezdolni do pracy zawodowej i ich aktywność społeczna ulega znacznemu zahamowaniu.

Wydarzenia traumatyczne, również te związane z doznanym urazem mogą odcisnąć trwałe piętno w psychice człowieka. Zespół stresu pourazowego (ang. Post Traumatic Stress Disorder, PTSD) przyczynia się do zaburzeń emocjonalnych, behawioralnych, izolacji społecznej, wzrostu ryzyka zachowań ryzykownych w tym uzależnień od alkoholu czy substancji psychoaktywnych. Edukacja osób narażonych na PTSD np. funkcjonariuszy służb mundurowych, ratowników medycznych, czy całości społeczeństwa może pomóc we wcześniejszym wykryciu nieprawidłowości i wdrożeniu stosownej terapii psychologicznej i psychiatrycznej. 

Sympozjum TBI & PTSD ma na celu podniesienie wiedzy zarówno specjalistów służby zdrowia, służb mundurowych, jak i środowiska cywilnego na szereg tematów związanych z tymi zaburzeniami, w szczególności ich diagnostyką, leczeniem i znaczeniem kompleksowego podejścia do pacjentów.

Rada naukowa w składzie:

prof. AP, dr hab. Marcin Lasoń
prof. KAAFM dr hab. Robert Borkowski
prof. dr hab. Grzegorz Żurek
prof. PWR dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak
dr n. med Adam Domanasiewicz
dr inż. Edyta Krzystała
dr Katarzyna Dubas
dr Roman Olejniczak
dr n. med Andrzej Michalski


V Sympozjum TBI oraz PTSD zostało objęte osobistym patronatem Ministra Obrony Narodowej pana Mariusza Błaszczaka


Szanowni Państwo, ze względu na to, że wydarzenie odbywa się na terenie Ministerstwa Obrony Narodowej, wymagane jest, aby uczestnicy ZAGRANICZNI nieposiadający polskiego paszportu, posiadali paszporty państw będących w sojuszu NATO


RAMOWY PROGRAM V SYMPOZJUM TBI & PTSD

pełna wersja po kliknięciu w grafikę

UWAGA: Podczas Sympozjum sesje będą tłumaczone na język polski / angielski (symultanicznie)

Koszt uczestnictwa w 3 dniowym sympozjum wynosi 700 PLN


REKOMENDOWANY HOTEL 
Hotel Novotel Warszawa Airport – ALL (accor.com)

Płatność za pokoje 

Jeśli goście rozliczają się sami – płatność podczas meldowania w dniu przyjazdu. 

Jeśli ezerwacje ma być faktura  – wtedy obowiązuje przedpłata – 100 % .  

Do rezerwacji jest wygenerowany formularz

FORMULARZ REZERWACJI

na hasło: „FUNDACJA SPRZYMIERZENI GROM” obowiązują ceny:

20-22.09 (w tygodniu) 

450 PLN – pokój 1-osobowy ze śniadaniem

520 PLN – pokój 2-osobowy ze śniadaniami 

22-25.09 (w weekend) 

380 PLN – pokój 1-osobowy ze śniadaniem

450 PLN – pokój 2-osobowy ze śniadaniami 

Są trzy sposoby na zrobienie rezerwacji z użyciem hasła.

1. telefonicznie;

2. za pomocą poczty e-mail;

3. przesyłając wypełniony formularz na adres e-mail:   h0527-RE@accor.com

FORMULARZ REZERWACJI

Adres Hotelu:Novotel Warszawa Airport  ul. 1 Sierpnia 1,Warszawa  02-134  tel. +48 22 575 60 00


Prelegenci:

dr Roman Olejniczak- pochodzi z Wrocławia, gdzie na Akademii Wychowania Fizycznego ukończył studia wyższe oraz napisał swój doktorat. Od ponad 20 lat pracuje zarówno z pacjentami neurologicznymi – ze stwardnieniem rozsianym, urazami rdzenia kręgowego, czy po udarach – jak i pacjentami ortopedycznymi – cierpiącymi na skutek urazów, przeciążeniowych bólów kręgosłupa i stawów. W latach 2007-20214 prowadził wykłady na wrocławskiej AWF oraz WSH w dziedzinie fizjoterapii w neurologii oraz ortopedii. W codziennej pracy wykorzystuje najnowocześniejsze, międzynarodowe koncepcje takie jak: PNF podstawowy, Bobath dla dorosłych- kurs podstawowy (John More), Bobath Podstawowy (Marianna Lawton), Bobath Rozwijający Hemiplegia(Elia Panturin), Bobath Rozwijający Kończyna Górna (Rainer Schonhut), Bobath Rozwijający Tułów (Rainer Schonhut), Bobath Rozwijający Kończyna Dolna (Rainer Schonhut), Neuromobilizacje w Neurologii (Rainer Schonhut), McKenzie(etapy A, B), Fizjoterapia funkcjonalna chorych po ogniskowym uszkodzeniu mózgu (etapy A,B,C,D- dr hab. Maciej Krawczyk), Metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich-diagnostyka i terapia miednicy, Neurodynamika- Mobilizacje systemu Nerwowego, Metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich(etapy A, B, C, D, E, F- dr Jarosław Ciechomski), . Od kilku lat także zaangażowany w rozpowszechnianie i terapię pacjentów za pomocą urządzenia C-Eye. Od 2009 roku prowadzi w całej Polsce autorskie szkolenia: Biomechaniczny model terapii orofacialnej a także Fizjoterapia pacjentów z deficytem neurologicznym. Zaangażowany w rozwój polskiej rehabilitacji. Członek samorządu Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Swój wolny czas poświęca rodzinie a także rozwijaniu swoich pasji.


dr inż. Edyta Krzystała jest adiunktem w Katedrze Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Politechniki Śląskiej. Jej zainteresowania badawcze dotyczą wpływu oddziaływania wymuszeń impulsowych, w tym fali uderzeniowej wybuchu na człowieka oraz pojazdy specjalne, jak również projektowania pasywnych układów bezpieczeństwa. Absolwentka prestiżowego, rządowego programu Top 500 Innovators, dzięki któremu odbyła staż na Stanford University, gdzie szkoliła się z zarządzania i komercjalizacji badań naukowych. 


prof. AWF dr hab. Grzegorz Żurek, profesor w Zakładzie Biostruktury w Akademii Wychowania Fizycznego im. Polskich Olimpijczyków we Wrocławiu. Jest absolwentem fizjoterapii (1993), stopień doktora uzyskał w 1997 roku. Zajmuje się badaniami dotyczącymi pacjentów z urazami mózgu, a szczególnie interesuje się możliwościami diagnostycznymi i neurorehabilitacyjnymi dla pacjentów po ciężkim TBI, dla których wzrok jest jedynym kanałem komunikacji. Wyniki jego badań są publikowane w prestiżowych czasopismach, były też prezentowane na corocznych spotkaniach międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń zawodowych. Prof. Grzegorz Żurek jest członkiem External Advisory Board w Neural Injury Center, University of Montana, współpracując w projektach związanych z umiarkowanym TBI.


prof. AP. dr hab. Marcin Lasoń, profesor Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego. Kierownik Katedry Polityki Bezpieczeństwa Międzynarodowego. Członek Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, Towarzystwa Naukowego Australii, Nowej Zelandii i Oceanii i Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa Narodowego. Redaktor naukowy periodyku naukowego Bezpieczeństwo, teoria i praktyka (ISSN 1899-6264, e-ISSN 2451-0718). Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego Polski i Nowej Zelandii oraz polityki obronnej i bezpieczeństwa obu państw. W szczególności użycia sił zbrojnych jako narzędzia polityki zagranicznej i bezpieczeństwa państwa. Współpracuje z Siłami Zbrojnymi RP (Wojskami Specjalnymi i Wojskami Obrony Terytorialnej) oraz jest członkiem Rady Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM działającej m.in. na rzecz pomocy weteranom i ich rodzinom. Uczestnik konferencji krajowych i międzynarodowych, zarówno na uczelniach cywilnych, jak i wojskowych. Zrealizował pobyt badawczy w The National Centre for Peace and Conflict Studies Uniwersytetu Otago w Nowej Zelandii, w okresie luty- marzec 2017 roku poświęcony polityce obronnej i bezpieczeństwa narodowego Nowej Zelandii w XXI wieku. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym m.in. monografii Polska misja w Iraku. Użycie sił zbrojnych jako środka polityki zagranicznej Rzeczpospolitej Polskiej na przykładzie interwencji w Iraku 2003-2008, Kraków 2010 r. Odznaczony Srebrnym medalem za zasługi dla obronności kraju oraz Medalem za zasługi Światowego Związku Żołnierzy AK.


Sara Matecka zajmuje się fizjoterapią neurologiczną. Od kilkunastu lat wspiera osoby z niepełnosprawnościami, również jako wolontariusz i opiekun. Szczególnym obszarem jej zainteresowań jest praca z pacjentami w śpiączce i w stanach ograniczonej świadomości. Studia licencjackie i magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Współtworzyła innowację społeczną dofinansowaną z Funduszy Europejskich: projekt usług asystencji osobistej dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Uczestniczka wielu szkoleń podyplomowych oraz konferencji. Autorka dwóch publikacji naukowych. Jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz na Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu. Jest członkinią Krajowego Zespołu Kontrolerów przy Krajowej Izbie Fizjoterapeutów.


mgr Aleksandra Bialik Magister pielęgniarstwa ze specjalizację anestezjologiczną. Kierownik bloków operacyjnych w szpitalu św. Wincentego a Paulo. Specjalista medycyny ekstremalnej w tym TCCC oraz żywienia do i pozajelitowego.


prof. dr MEd, FAAO, FCOVD-A Hannu Laukkanen jest emerytowanym profesorem optometrii, który obecnie prowadzi zajęcia dla studentów studiów magisterskich w dziedzinach nauk o widzeniu, edukacji oraz nadzoruje programy międzynarodowe na Pacific University. Jest założycielem Vision Performance Institute na Pacific University. Profesor Hannu Laukkanen jest współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. W swojej karierze prowadził setki wykładów i kursów dla specjalistów z różnych dziedzin medycyny na konferencjach i w placówkach medycznych na całym świecie.


dr Tracie Kaip psycholog kliniczny. Swoje szkolenie w dziedzinie neuropsychologii i rehabilitacji odbyła w Baylor Institute for Rehabilitation w Dallas, gdzie pracowała przez niemal 5 lat. Od ponad 13 lat prowadzi prywatną praktykę specjalistyczną w Teksasie. Jej pacjentami są głównie weterani. W swojej pracy zajmuje się oceną neuropsychologicznych następstw po przebytych urazowych uszkodzeniach mózgu oraz zespołem stresu pourazowego związanego ze służbą wojskową.


dr n. o zdr. Sylwia Kropacz-Sobkowiak Optometrysta, optyk okularowy. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (doktorat), optometrii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza oraz programu M.Sc. z Optometrii Klinicznej na Uniwersytecie Salus (Pennsylvania College of Optometry) w Stanach Zjednoczonych.

Wykładowca akademicki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku Optometria w Laboratorium Fizyki Widzenia i Optometrii, gościnny wykładowca z zakresu soczewek kontaktowych na Uniwersytecie Śląskim oraz Oulu University of Applied Science (Finlandia). Ekspert ds. soczewek kontaktowych w firmie Alcon.

Od wielu lat aktywnie działa w stowarzyszeniach zawodowych w Polsce i Europie. Jest konsultantem ds. Kształcenia w Polskim Towarzystwie Optometrii i Optyki, członkiem Zarządu Europejskiej Rady Optometrii i Optyki oraz przewodniczącą komitetu ds. Zawodowych w Europejskiej Radzie Optometrii i Optyki.

Na co dzień prowadzi prywatną praktykę specjalistycznych soczewek kontaktowych, w której aplikuje soczewki kontaktowe pacjentom w każdym wieku i z wszelkimi nieregularnościami powierzchni oka.


dr n. med. Adam Domanasiewicz europejski specjalista chirurgii ręki, specjalista chirurgii ogólnej, medycyny ratunkowej i medycyny hiperbarycznej ; zajmuje się chirurgią ręki, mikrochirurgią i chirurgią rekonstrukcyjną w ortopedii, chirurgii plastycznej, naczyniowej, neurochirurgii nerwów obwodowych. Uczeń i współpracownik profesora Ryszarda Kocięby oraz profesora Jerzego Jabłeckiego; 1995-2014 ordynator SOR Szpitala św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, 1991-2015 starszy asystent Oddziału Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Ręki w Trzebnicy, Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki UM we Wrocławiu, obecnie Oddziału Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu; wieloletni prezes, obecnie wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny i Ratownictwa Górskiego, członek wielu towarzystw naukowych, w tym Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narządu Ruchu, Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Ręki i Przeszczepów Tkanek złożonych, honorowy członek Rumuńskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki, Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej. Autor pierwszej w świecie transplantacji kończyny górnej u pacjenta urodzonego bez kończyny, współautor pierwszych polskich przeszczepów ręki, autor wielu replantacji (przyszycia odciętych kończyn) oraz szeregu nowatorskich zabiegów z chirurgii ręki i chirurgii rekonstrukcyjnej, prac naukowych i artykułów naukowych; laureat wielu nagród za działalność medyczną, w 2014r. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP, w 2018 r. Złotym Krzyżem Kawalerskim Orderu Polonia Restituta. Kawaler Honorowej Odznaki JW GROM. Wyróżniony w 2023 nagrodą Orła JW AGAT. Operował ofiary wojny Iran-Irak, w Sierra Leone, ze Strefy Gazy, Libii, EuroMajdanu, wojny na Ukrainie 2022-23. Od lat współpracujący medycznie w zakresie leczenia żołnierzy, funkcjonariuszy oraz weteranów Wojska Polskiego z Fundacją SPRZYMIERZENI z GROM. Prywatnie: czynny alpinista, grotołaz, płetwonurek, strzelec, jeździec, uczestnik rekonstrukcji historycznych.


Tomasz DRAGO Dzieran urodzony w Polsce został aresztowany w czasie Stanu Wojennego i skazany na 3 lata pozbawienia wolności za sporządzanie i rozpowszechnianie ulotek mogących wywołać niepokój publiczny (zgodnie z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12 grudnia 1981 r. o Stanie Wojennym).

Po odbyciu kary więzienia, był zmuszony opuścić kraj. W 1991 roku, po uzyskaniu obywatelstwa amerykańskiego, Tomek wstąpił do Amerykańskiej Marynarki Wojennej. Po pomyślnym przejściu selekcji (BUD/S) do oddziału komandosów Marynarki Wojennej SEALs, Tomek został przydzielony do SEAL Team 2, a następnie do SEAL Team 4.

W latach 2003, 2004 i 2005 roku, Tomek w składzie bojowym Navy SEALs przeprowadził ponad sto akcji typu Direct Action (Akcja Bezpośrednia) jako Breacher.

Po udziałach w misjach wojennych Tomek został przydzielony do Naval Special Warfare Center (BUD/S) w Coronado, Kalifornia, jako instruktor SEAL.

Drago przeszedł na emeryturę po dwudziestu latach służby w Siłach Specjalnych Amerykańskiej Marynarki Wojennej (Navy SEALs). Za swoje bojowe zasługi został uhonorowany:

  • Brązową Gwiazdą z okuciem „V” za wybitne czyny w boju
  • Medalem Marynarki Wojennej z okuciem „V” za odwagę i męstwo w akcjach bojowych
  • Medalem Armii oraz wieloma innymi odznaczeniami.

Obecnie jest Inżynierem Oprogramowania Komputerowego oraz Wiceprezydentem organizacji charytatywnej (501c3) wspierającej Navy SEALs: Navy SEALs Fund (navysealsfund.org).


Grzegorz Wydrowski Fundator, Prezes Zarządu Fundacji SPRZYMIERZENI, Weteran Misji Poza Granicami Kraju, odznaczony przez Prezydentów RP: Orderem Krzyża Wojskowego, Krzyżem Wojskowym, Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaczony przez Ministra Obrony Narodowej Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz wyróżniany i odznaczany przez organizacje międzynarodowe i pozarządowe. Wykładowca akademicki związany z Uniwersytetem Śląskim który dzielił się swoją wiedzą także ze studentami Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz kilku innych uczelni. Społecznik prowadzący działalność edukacyjną w szkołach średnich, kołach naukowych, jak i dla samorządów, organizacji pozarządowych, w tym ZHP, oraz instytucji państwowych i firm prywatnych. Pomysłodawca i organizator pierwszych w Polsce zgrywających warsztatów medycznych dla służb mundurowych przed EURO 2012 wsparte przez Wojskowy Instytut Medyczny. Warsztatowe zajęcia teoretyczne odbyły się na terenie Szpitala WIM a praktyczne na terenie baz lotniczej Policji i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Warszawie. Pomysłodawca i współorganizator Międzynarodowych Seminariów RoboScope® „Roboty do zadań specjalnych” organizowanego wspólnie z PIAP. Współautor opracowania naukowego porównującego wojskowe środki hemostatyczne już w 2006 roku.            

Pomoc poszkodowanym w szczególności żołnierzom i funkcjonariuszom na służbie jest dla niego nie tylko działalnością społeczną, ale ma ona szersze podłoże, ponieważ tematem jego pracy magisterskiej był: „Wpływ działań wojennych na rozwój ratownictwa medycznego”. Temat przewodni Sympozjum, jakim jest TBI, wykazuje szczególną bliskość wobec niego, gdyż w wyniku doznania urazu ciśnieniowo-akustycznego, zmuszony został do zakończenia służby. Wspierany przez kolegę z Sekcji Bojowej, Tomasza DRAGO Dzierana, podjął inicjatywę skutecznej kampanii informacyjnej. Celem tej kampanii jest generowanie świadomości wśród społeczeństwa, mediów, środowisk medycznych oraz władz Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uwarunkowań występowania, objawów oraz procedur leczenia związanych z TBI. Warto zaznaczyć, że problem ten, podobnie jak Zespół Stresu Pourazowego (PTSD), ma szerszy wymiar społeczny, obejmujący nie tylko, jak często błędnie i krzywdząco się przekazuje, weteranów misji zagranicznych.


David LeMay M.D. posiada dyplom w dziedzinie Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji oraz dyplom w dziedzinie Medycyny Metabolicznej i Żywienia. Ukończył również staż w dziedzinie medycyny przeciwstarzeniowej i regeneracyjnej. Jest członkiem klinicznej kadry naukowej w University School of Medicine we Florydzie. Pełni funkcję Głównego Dyrektora Medycznego w firmie konsultingowej JAG. W latach 2015-16 był członkiem doradczego zespołu ds. wydajności żywieniowej w EXOS. Również w latach 2015-16 był członkiem Doradczego Komitetu Badawczego Special Operations Medical Association. Obecnie jest członkiem zespołu Tignum Performance Science and Innovation oraz dyrektorem medycznym programu Trust Breakfast Club w ramach NFL Players Association Trust przez firmę EXOS. Jest członkiem medycznej Rady Doradczej SOF (Special Operations Forces) Health Initiatives program za sprawą Fundacji Task Force Dagger. Jest doradcą ds. wydajności ludzkiej dla Naval Special Warfare. Jest współpracownikiem na wydziale Human and Machine Cognition, we Florydzie. Jest również członkiem personelu medycznego drużyn Washington Wizards i Washington Capitals. Jest konsultantem medycznym ds. ludzkiej wydajności dla Hershey Bears, St. Louis Cardinals, Toronto Blue Jays, Utah Jazz i Oklahoma City Thunder. Był również konsultantem medycznym dla Oakland Raiders, w latach 2016-18. Jest również rzecznikiem naukowym dla Solutex corporation


prof. PWR dr hab. inż. Krzysztof Jamroziak pracownik badawczo-dydaktycznym zatrudnionym w Katedrze Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej na stanowisku profesora uczelni. To były żołnierz zawodowy (płk rez.), dawny pracownik badawczo-dydaktyczny, profesor uczelni w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych – Wrocław (obecnie AWL). Jego zainteresowania naukowe dotyczą materiałów kompozytowych i ich wytrzymałości, właściwości mechanicznych w ujęciu zjawisk szybkozmiennych, uderzenia balistycznego, osłon balistycznych, nieliniowej dynamiki. Opracował własną metodykę wyznaczania właściwości materiałów obciążonych impulsowo, przyjmując wypracowaną w Katedrze teorię równań bilansu energii i mocy. Szczególną uwagę koncentruje na tępych urazach organów ludzkich w ujęciu fizycznym i biomechanicznym za osłoną balistyczną. Główną problematyką tych dociekań naukowych jest poszukiwanie korelacji pomiędzy parametrami fizycznymi BFD a parametrami medycznymi TBI. Jest autorem/współautorem wielu prac naukowych ok. 200 publikacji, z czego połowa jest indeksowana w bazie SCOPUS, 2. monografii oraz kilku patentów.


dr inż. Dariusz Pyka kierownik Zespołu Dynamiki i Modelowania na Politechnice Wrocławskiej w Katedrze Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej. Zainteresowania naukowe dotyczące opisu matematyczno-fizycznych zjawisk szybkozmiennym w ujęciu metod numerycznych. Opracował własną metodę propagacji pęknięcia wykorzystując odkształcenie graniczne w ujęciu niejednorodności materiału mechaniki pękania łącząc hybrydowe metody numeryczne. Specjalista z zakresu kompozytów na bazie tworzyw sztucznych, modeli reologicznych kompozytów na osnowie metalicznej, polimerowej i ceramicznej wzmocnionych włóknem ciągłym jak i cząstkami. Jest autorem 48 prac naukowych czego większość jest indeksowana w bazie SCOPUS, oraz kilku patentów. Uhonorowany medalem im. prof. Jana Szmeltera.


inż. Karina Krawiec Asystentka Zespołu Dynamiki i Modelowania, w Katedrze Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej, Politechniki Wrocławskiej. Badania naukowe koncentruje na prowadzeniu opisu propagacji fali wywołanej zjawiskiem impulsowym na organy wewnętrze z naciskiem na głowę w ujęciu biomedycznym. Dodatkowo opracowuje hybrydowe metody numeryczne do opisu tkanek ludzkich w ujęciu prędkości odkształcenia, łącząc parametry fizyczne BFD i medyczne TBI.


inż. Maksymilian Stępczak Asystent Badawczy Zespołu Dynamiki i Modelowania, w Katedrze Mechaniki, Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej, Politechniki Wrocławskiej. Specjalista z dziedziny inżynierii Materiałowej i Chemicznej. Badania naukowe prowadzone w zakresie dodatków oraz analizy ich wpływu na poprawę własności mechaniczno-chemicznych w takich materiałach jak beton, stopy metali czy materiały kompozytowe bazujące na osnowie polimerowej i ceramicznej. W pracy naukowej rozpatruje wpływ wzmocnienia materiału kompozytowego cząstkami pochodzenia przetwórstwa recyklingu na rozwoju pęknięcia.


Gina Kim MOT, OTR/L, CBIS, CSRS terapeutka Zawodowa, Specjalistka Kliniczna w Szpitalu Johns Hopkins mieszczącym się w Baltimore, Maryland. Jej czas jest podzielony między udzielaniem opieki pacjentom a opracowywaniem programów dla Sheikh Khalifa Stroke Institute, międzydyscyplinarnego programu rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów ambulatoryjnych. Interesuje się edukacją i badaniami mającymi na celu podniesienie jakości świadczenia usług rehabilitacyjnych neurologicznych na całym kontinuum opieki.

Wcześniej pełniła funkcję Terapeutki Głównej / Terapeutki Zawodowej w Centrum Neuro Skills, klinice zajmującej się pourazowymi uszkodzeniami mózgu w Encino, Kalifornia. Gina uzyskała tytuł licencjata nauk przyrodniczych w dziedzinie mikrobiologii na Uniwersytecie Stanu San Diego oraz ukończyła z wyróżnieniem University of Tennessee Health Science Center w 2015 roku, uzyskując tytuł magistra terapii zajęciowej. Jest Certyfikowaną Specjalistką w Obszarze Uszkodzeń Mózgu oraz Certyfikowaną Specjalistką w Rehabilitacji Po Udarze.


Kevin Lacz (PA-C) weteran, były członek amerykańskich Navy SEALs, autor bestsellera oraz filantrop. Posiada stopień licencjata sztuk pięknych na University of Connecticut, gdzie ukończył studia z wyróżnieniem Magna cum Laude, oraz magistra nauk medycznych na Wake Forest University. Kevin dołączył do amerykańskiej marynarki wojennej po atakach terrorystycznych z 11 września i rozpoczął pracę w dziedzinie medycyny jako sanitariusz w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Ukończył szkolenie podstawowe Basic Underwater Demolition SEAL (BUD/s) i był przydzielony do SEAL Team Three, odbywając dwie tury bojowe w Iraku. Służył jako specjalista ds. operacji medycznych, snajper oraz specjalista od rozbrajania ładunków wybuchowych. Otrzymał wiele odznaczeń, w tym Brązową Gwiazdę z okuciem za zasługi bojowe i męstwo w obliczu wroga oraz dwa Medale Marynarki Wojennej i Korpusu Piechoty Morskiej z okuciem za działania bojowe. Odszedł z US Navy SEALs w 2010 roku.

Po zakończeniu służby w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych, Kevin pełnił funkcję doradcy technicznego w filmie „Snajper” Clinta Eastwooda, gdzie zagrał samego siebie. W 2015 roku opublikował swoje bestsellerowe wspomnienia zatytułowane „The Last Punisher” (Mściciel. Ostatni snajper), które zostały przetłumaczone na osiem języków. Ostatnio wydał swoją drugą książkę, „Przewodnik weterana: Jak przejść z wojska do życia cywilnego i dostać pracę!”

W 2015 roku wspólnie z żoną założył organizację charytatywną Hunting for Healing, której misją jest organizowanie wyjść rekreacyjnych dla weteranów i ich małżonków. Ponadto, były gubernator Florydy Rick Scott nominował go do pełnienia funkcji członka Zarządu Trustee Pensacola State College.

Obecnie Kevin praktykuje medycynę na pełny etat. Świadczy opiekę medyczną w zakresie funkcjonalności i wydajności dla weteranów wojskowych, służb mundurowych oraz osób prywatnych, a także sportowców. Kładzie nacisk na pomoc pacjentom w osiąganiu szczytowej wydajności, równoważeniu hormonów, leczeniu niedoborów mikroelementów oraz zarządzaniu stresem i problemami ze snem.


mgr Bartosz Szeleżyński optometrysta, kierownik projektu TBI w Fundacji SPRZYMIERZENI z GROM, działacz na rzecz rozwoju optometrii i optometrycznej terapii widzenia w Polsce. Od 2016 roku aktywnie promuje wiedzę związaną z następstwami urazowych uszkodzeń mózgu w środowisku służb mundurowych.

W codziennej praktyce zajmuje się wsparciem pacjentów z zaburzeniami procesu widzenia, w szczególności zaburzeniami widzenia obuocznego.

Dużą część rozwoju poświęca optometrycznej terapii widzenia w zaburzeniach pourazowych oraz sporcie. Współpracuje z zawodnikami strzelectwa sportowego różnych dyscyplin w obszarze poprawy sprawności wzrokowo motorycznej.

W przyszłości chciałby nawiązać współpracę z ośrodkiem naukowym w celu prowadzenia badań w zakresie wpływu fali uderzeniowej wystrzału na układ nerwowy człowieka.

W wolnym czasie nie umie pozostawać bez ruchu. Uwielbia podróżować z rodziną, pasjonuje się psychologią rozwojową, sportami siłowymi oraz strzelectwem.


Kate Robinson MA, LPC to licencjonowana psychoterapeutka w Portland, Oregon, posiadająca ponad 17 lat doświadczenia jako terapeutka zdrowia psychicznego. Posiada prywatną praktykę terapeutyczną, w której świadczy psychoterapię dla dorosłych osób borykających się z chorobami psychicznymi, takimi jak depresja, lęk i PTSD. Jej głównym obszarem zainteresowania i pasją jest praca z osobami z Nabytymi Uszkodzeniami Mózgu (TBI, wstrząs mózgu, udar, tętniak, uszkodzenie mózgu z brakiem tlenu, zapalenie mózgu i guz mózgu). Jej własne doświadczenie jako osoby, która przeszła traumatyczne uszkodzenie mózgu (w wieku 16 lat), pozwala jej na głębsze zrozumienie swoich pacjentów z uszkodzeniem mózgu, a jej pacjenci mówią, że doceniają znalezienie profesjonalisty, który wreszcie rozumie, przez co przechodzą.

Od uzyskania tytułu magistra psychoterapii (ze specjalizacją w terapii rehabilitacyjnej), Kate pracowała w różnych środowiskach. Po pracy w klinikach zdrowia psychicznego społecznościowego, oddziale psychiatrycznym szpitala stacjonarnego i w klinice ambulatoryjnego leczenia przewlekłego bólu, zdecydowała się otworzyć prywatną praktykę. Posiadała certyfikaty w dziedzinie terapii rehabilitacyjnej oraz terapii uzależnień od alkoholu i narkotyków, i korzysta z każdej okazji, aby ciągle dowiadywać się więcej o mózgu i nowych technikach leczenia pacjentów. Ważną częścią jej pracy jest pomoc osobom z uszkodzeniem mózgu w adaptacji do licznych zmian i uczuć straty, które często doświadczają po urazie oraz pomaganie im w nawiązaniu kontaktu z zasobami i systemami wsparcia w społeczności. Obecnie Kate głównie stosuje terapię poznawczo-behawioralną, aby pomóc pacjentom rozpoznawać i zmieniać niekorzystne wzorce myślenia. Kate wykorzystuje również terapię opartą na uważności. Jej siła jako obrończyni osób, które przeszły uszkodzenie mózgu, oraz ich członków rodzin zdobyła jej uznanie w społeczności osób z uszkodzeniem mózgu. W trakcie studiów magisterskich założyła i przez 3 lata prowadziła darmową grupę wsparcia dla nastolatków z uszkodzeniem mózgu. Wygłaszała prezentacje na temat uszkodzeń mózgu w klinikach zdrowia psychicznego, na zbiórkach funduszy i dla policjantów.

Kiedy nie pracuje, Kate zazwyczaj spędza czas ze swoim mężem i 12-letnią córką. Uwielbia przebywać na świeżym powietrzu, a życie w stanie Oregon daje wiele okazji do wędrówek, biwakowania lub spędzania weekendów na plaży nad Oceanem Spokojnym. Lubi podróżować, spędziła rok studiując we Francji. Na szczęście wciąż dość płynnie posługuje się językiem francuskim i lubi ćwiczyć ten język ze swoim mężem, który również mówi po francusku. Odwiedziła ponad 10 różnych krajów i cieszy się, że może dodać Polskę do tej listy!


Prof. WSB MERITO dr hab. Karolina J. Helnarska, profesor Uczelni WSB MERITO w Warszawie. Zainteresowania badawcze dotyczą problematyki bezpieczeństwa międzynarodowego, w szczególności bezpieczeństwa  zdrowotnego i kulturowego. Brała udział m.in. w takich projektach międzynarodowych jak Oxford Covid-19 Government Response Tracker (OxCGRT) (Oxford University), The International Public Policy Observatory (Wielka Brytania). Autorka wielu publikacji naukowych.


ppłk rez. dr inż. Grzegorz Motrycz, zainteresowania badawcze dotyczą wpływu oddziaływań wymuszeń impulsowych, w tym fali uderzeniowej wybuchu na organizm człowieka, zagadnień balistyki, mechaniki. Adiunkt w Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru bezpieczeństwa i obronności.


lekarz Alicja Przywózka-Suwała specjalista chirurgii ogólnej oraz wykładowca w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jest współautorką licznych publikacji naukowych i artykułów popularnonaukowych. Od wielu jej pasją jest andrologia i endokrynologia. Chętnie dzieli się swoją wiedzą z zakresu suplementacji i terapii hormonalnych u kobiet i mężczyzn w trakcie szkoleń stacjonarnych i on-line, na łamach artykułów oraz na swojej stronie www.doktoralicja.pl . Ponadto w kręgu jej zainteresowań leży medycyna sportowa, zwłaszcza w kontekście sportów walki i kulturystyki – wielokrotnie miała okazję pomagać w przygotowaniach do zawodów i gal sportowych o charakterze międzynarodowym. Jest instruktorem strzelania taktycznego i bojowego oraz posiada niebieski pas w BJJ.


mgr Aleksandra Gola-Graczyk doświadczony psycholog o szerokim zakresie kompetencji i wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie psychologii klinicznej oraz socjologii. Aleksandra uzyskała magisterium w zakresie psychologii ze specjalnością kliniczną, co stanowiło punkt wyjścia do jej fascynującej kariery zawodowej. Ponadto ukończyła studia socjologiczne, co dodatkowo poszerzyło jej perspektywę w analizie ludzkich zachowań i relacji społecznych. Jej pasja do psychologii i zdolności terapeutyczne zaowocowały zdobyciem certyfikatu terapeuty Stymulacji Polimodalnej Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego. To zaawansowane podejście do terapii sensorycznej pomaga osobom z różnymi wyzwaniami w zakresie percepcji sensorycznej osiągać lepsze wyniki i polepszać jakość swojego życia. Aleksandra jest również certyfikowanym biegłym psychologiem sądowym, co oznacza, że jej wiedza i doświadczenie są często wykorzystywane w ramach procesów sądowych, gdzie jest ekspertem w analizie psychologicznych aspektów różnych spraw prawnych.

Obecnie pracuje w kilku renomowanych placówkach medycznych i społecznych, w tym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS oraz Toruńskim Centrum Słuchu i Mowy MEDINCUS. Jest także związana z 22 Wojskowym Szpitalem Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnym w Ciechocinku oraz MOPR – Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Toruniu, gdzie jej umiejętności terapeutyczne i psychologiczne są nieocenione dla pacjentów i klientów.


gen. bryg. dr inż. Mariusz Chmielewski Zastępca Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni ds. IT Ceniony architekt IT i naukowiec, zajmujący się budową systemów i badaniami z zakresu sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i wspomagania decyzyjnego. Mianowany na stopień generała brygady w 2023 r. Laureat przeszło 100 prestiżowych nagród przyznanych przez środowisko naukowe krajowe i gremia międzynarodowe w obszarze znaczących wynalazków m.in. w dziedzinie biomedycyny i wspomagania dowodzenia. Realizuje projekty B+R i badania z zakresu wspomagania dowodzenia, symulacji komputerowej i zastosowania metod sztucznej inteligencji w biomedycynie na Wydziale Cybernetyki WAT. Odpowiada za budowę, wdrażanie i utrzymanie jawnych i niejawnych usług i systemów teleinformatycznych RON. W 2012 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską z zakresu zastosowania metod sztucznej inteligencji i analizy semantyki w identyfikacji sytuacji kryzysowych. Dydaktyk, propagator wiedzy z zakresu informatyki prowadzący autorskie zajęcia w przeszło 23 modułach tematycznych z zakresu inżynierii oprogramowania, sztucznej inteligencji, programowania i cyberbezpieczeństwa.


dr hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński polski filozof i naukowiec. Ukończył studia ekonomiczne na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu i studiował filozofię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2006 roku uzyskał doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 2012 roku habilitację na tym samym uniwersytecie. Jest profesorem na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz CMKP w Warszawie. Co więcej, od 2016 roku pełnił ważne funkcje w komisjach bioetycznych i Radzie Naukowej KPCK. Główny badacz w społecznych badaniach pt. „Stres zawodowy żołnierzy wobec ich postaw moralnych i systemu wartości”


Anna Jastrzębska Absolwentka m. in. Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Psychologii Transportu na Uniwersytecie Warszawskim, a także podyplomowe studia z zakresu Psychotraumatologii oraz Psychologii Stresu i Interwencji Kryzysowej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS.
Ukończyła liczne szkolenia z zakresu psychologii traumy, pierwszej pomocy psychologicznej, negocjacji kryzysowych i interwencji kryzysowej. Terapeutka EMDR. Biegły sądowy Sądu Okręgowego w Warszawie z dziedziny psychotraumatologii.

Odbyła staż w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej; dyżurowała w Klinice Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego przy Telefonie Zaufania dla Weteranów Polskich Kontyngentów Wojskowych. Od kilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pierwszej pomocy medycznej i psychologicznej. Współpracowała z wieloma stołecznymi organizacjami pozarządowymi zajmującymi się ratownictwem i ochroną ludności.
Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Badań nad Stresem Traumatycznym i Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.
W Fundacji FORTIOR udziela pomocy psychologicznej i medycznej mężczyznom, którzy doświadczyli przemocy seksualnej oraz osobom dotkniętym bezdomnością i wykluczeniem społecznym w ramach projektu Medycy na Ulicy.


Jolanta Szymańska Ukończyła program magisterski z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, program doktorski z psychologii na Uniwersytecie Carleton oraz program licencjacki z literatury angielskiej. Obecnie pracuje jako główny psycholog w POLSOCOM.


Patron honorowy:


Patron naukowy:


Patroni medialni:Poprzednie Edycje:

KRS – 0000375883
REGON – 142770920
NIP – 1132823650


WPŁATY NA CELE STATUTOWE

PLN: 08 1600 1228 0003 0141 3220 7001

USD: PL 18 1600 1169 0003 0131 3220 7021
SWIFT: PPABPLPK

EUR: PL 86 1090 1056 0000 0001 4425 7576
SWIFT: WBKPPLPP


WPŁATY CELOWE NA PODPIECZNYCH

PLN: 93 1090 0088 0000 0001 4308 7215

Przekaż nam swój 1,5% podatku.

     

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.