Warsztaty Vision & Learning

>>>>> FORMULARZ REJESTRACJI NA WARSZTATY VISION & LEARNING <<<<<

Warsztaty „Vision and Learning”

Warszawa 23-24.09.23

Adres:

Wydział Fizyki UW

ul. Pasteura 5

02-093 WarszawaSALA: B0.14 (parter)

Prowadzący: Hannu Laukkanen, OD, MEd, FAAO, FCOVD-A

O prowadzącym:

Profesor Hannu Laukkanen jest emerytowanym profesorem optometrii, który obecnie prowadzi zajęcia dla studentów studiów magisterskich w dziedzinach nauk o widzeniu, edukacji oraz nadzoruje  programy międzynarodowe na Pacific University.  Jest  założycielem Vision Performance Institute na Pacific University. Profesor Hannu Laukkanen  jest współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach. W swojej karierze prowadził setki wykładów i kursów dla specjalistów z różnych dziedzin medycyny na konferencjach i w placówkach medycznych na całym świecie.

Od prowadzącego:

Najcenniejszym zmysłem, jakim obdarzony jest człowiek jest wzrok. Dzięki niemu ma on możliwość zrozumienia otaczającego nas środowiska, zdobywania wiedzy i reagowania na ogrom informacji przetwarzanych w różnych ośrodkach mózgowych. Układ wzrokowy jest słabo rozwinięty w momencie narodzin, następnie rozwija się w okresie dzieciństwa aż do dorosłości. W trakcie tego procesu dojrzewania musimy nauczyć się wielu różnych umiejętności wzrokowych i integrować je wraz z informacjami z innych zmysłów, aby osiągnąć wysoki poziom sprawności. Warunkiem właściwego funkcjonowania i utrzymania widzenia obuocznego jest:

prawidłowa ostrość wzroku, sprawne działanie mięśni zewnątrz gałkowych, odpowiednia funkcja układu nerwowego, prawidłowa korespondencja siatkówkowa, dobrze funkcjonujący mechanizm fuzji sensorycznej i motorycznej, prawidłowe widzenie przestrzenne i brak patologii układu wzrokowego. Wystąpienie nieprawidłowości w tym układzie może prowadzić do określonych zaburzeń widzenia obuocznego. Mózg nie może efektywnie przetwarzać kluczowych informacji płynących ze zmysłu wzroku, jeśli układ wzrokowy nie funkcjonuje prawidłowo. Doktor John Streff, znany behawioralny optometrysta, ujął to najlepiej: „Kiedy wzrok działa dobrze, prowadzi i przewodzi; kiedy nie, przeszkadza”.

Zaburzenia wzrokowe występują najczęściej u dzieci w wieku szkolnym i mogą prowadzić do mniej efektywnego wykorzystywania informacji przetwarzanych w  układzie wzrokowym. Powoduje to zwiększone obciążenie dla funkcji procesów poznawczych. Może to przyczynić się do osłabienia układu wzrokowego i wyczerpania zasobów uwagi dziecka, co może wpłynąć na zmniejszenie zainteresowania nauką, unikanie czytania, zachowania przypominające ADHD oraz obniżoną wydajność w klasie. Dzięki optometrystom, identyfikacja i terapia problemów wzrokowych pozytywnie wpłyną na przyszłość dziecka i poprawią jego sytuację edukacyjną.


Celem warsztatu jest zapoznanie optometrystów z objawami, symptomami i zachowaniami charakterystycznymi dla problemów wzrokowych w związku z nauką w szkole.  Uczestnicy poznają narzędzia diagnostyczne oraz podstawy terapii tych problemów – od przepisywania optymalnej korekcji okularowej po procedury optometrycznej terapii widzenia.

Na warsztacie przedstawimy najnowsze badania oraz literaturę związaną z zaburzeniami widzenia wpływającymi na naukę. Szczególna uwaga będzie poświęcona zaburzeniom wzrokowym mogącym ograniczać efektywność nauki, testom wzrokowo-percepcyjnym oraz metodom ich terapii. Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą mieli znacznie lepsze zrozumienie tego, jak identyfikować problemy wzrokowe związane z nauką, jakie narzędzia oceny wykorzystać oraz jak zaplanować postępowanie, aby pomóc pacjentom osiągnąć większy sukces w nauce oraz codziennym życiu.

Dla kogo?

Warsztaty kierowane są do optometrystów oraz studentów optometrii (wymagany Numer Optometrysty lub ważna legitymacja studencka)

Przewidywane godziny akademickie: 18 H

Koszt: 2000 zł

Cena obejmuje:

 • Obiad
 • Mini bufet kawowy
 • Poczęstunek na spotkaniu integracyjnym
 • Tłumaczenie

Wydarzenie odbywa się w ramach V Międzynarodowego Sympozjum TBI & PTSD.

UWAGA: Dla uczestników Warsztatów Vision & Learning za dopłatą 100 PLN istnieje możliwość uczestnictwa w pierwszym dniu Sympozjum.

Sesje Warsztatowe

 1. 1. Problemy wzrokowe występujące podczas procesu uczenia się
  • a. Przegląd teorii i badań istotnych dla optometrystów zajmujących się problemami wzrokowymi podczas procesu uczenia się
  • b. Efektywność wzrokowa, widzenie obuoczne i czytanie, kwestionariusz Convergence Insufficiency Symptom Score (CISS) & Convergence Insufficiency Treatment Trial (CITT), zagadnienia percepcji wzrokowej Visual-Perception overview
   • Ocena ogólna
   • Opisy przypadków
   • Objawy i symptomy

 1. 2. Rozwój wzrokowo – percepcyjny

 1. 3. Percepcja wzrokowa niezwiązana z procesami motorycznymi (analiza wzrokowa)
  • a. Objawy i symptomy
  • b. Dyskryminacja wzrokowa, figura-tło, domykanie wzrokowe, pamięć wzrokowa, stałość kształtu, relacje przestrzenne
  • c. Narzędzia oceny:
   • Motor-free Visual Perception Test (MVPT)
   • Test of Visual Perceptual Skills (TVPS)
  • d. Usprawnienie zdolności analizy wzrokowej

 1. 4. Integracja wzrokowo-motoryczna
  • a. Objawy i symptomy 
  • b. Narzędzia oceny:
   • Integracja wzrokowo-motoryczna (VMI)
   • testy wzrokowo- motoryczne
  • c. Usprawnienie zdolności integracji wzrokowo-motorycznej

 1. 5. Integracja wzrokowo-przestrzenna i wzrokowo-słuchowa
  • a. Objawy i symptomy
  • b. Narzędzia oceny:
   • Piaget
   • test odwracania Gardner-RFT
   • Auditory-Visual Integration Test (AVIT),
   • Visual Aural Digit Span Test (VADS)
  • c. Usprawnienie zdolności integracji wzrokowo-przestrzennej i wzrokowo-słuchowej

 1. 6. Przetwarzanie informacji: sekwencyjne i jednoczesne
  • a. Objawy i symptomy
  • b. Narzędzia oceny:
   • Developmental Eye Movement (DEM)
   • Auditory-Visual Integration Test (AVIT)
   • Visual Aural Digit Span Test (VADS)
  • c. Usprawnienie procesu sekwencjonowania

Ramowy plan Warsztatów

Sobota
10:00 – 11:30Sesja 1
11:30 – 12:00Przerwa kawowa
12:00 – 13:30Sesja 2
13:30 – 14:30Lunch
14:30 – 16:00Sesja 3
16:00 – 16:30Przerwa kawowa
16:00 – 16:30Sesja 4
Niedziela
09:00 – 10:30Sesja 1
10:30 – 11:00Przerwa kawowa
11:00 – 12:30Sesja 2
12:30 – 13:30Lunch
13:30 – 15:00Sesja 3
15:00 – 15:30Przerwa kawowa
15:30 – 17:00Sesja 4

Partner wydarzenia:


Patron Medialny:


KRS – 0000375883
REGON – 142770920
NIP – 1132823650


WPŁATY NA CELE STATUTOWE

PLN: 08 1600 1228 0003 0141 3220 7001

USD: PL 18 1600 1169 0003 0131 3220 7021
SWIFT: PPABPLPK

EUR: PL 86 1090 1056 0000 0001 4425 7576
SWIFT: WBKPPLPP


WPŁATY CELOWE NA PODPIECZNYCH

PLN: 93 1090 0088 0000 0001 4308 7215

Przekaż nam swój 1,5% podatku.

     

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.