Fundacja Sprzymierzeni z Grom

“W życiu nie ma stopklatki”

Każdego dnia w kraju i na misjach zagranicznych, służąc bezpieczeństwu naszej Ojczyzny, zdrowiem i życiem ryzykują polscy żołnierze, funkcjonariusze Straży Granicznej, Pożarnej, Policji oraz Służby Ochrony Państwa, a także pracownicy cywilni służb medycznych i informacyjnych.

rescue

Pamiętamy o kolegach i ich bliskich – NIE ZOSTAWIAMY ICH SAMYCH!

Oddając im dowód solidarności teraz, pamiętamy jak oni dawali w służbie dowody wierności sztandarowi swojej Jednostki.

Fundacja SPRZYMIERZENI z GROM została utworzona 1 grudnia 2010 r. w Warszawie, przez Weteranów jednostki GROM, jako niezależna, apolityczna organizacja non-profit, niosąca pomoc poszkodowanym w służbie weteranom i żołnierzom sił specjalnych oraz funkcjonariuszom innych służb i ich rodzinom.

Statutowym celem Fundacji jest pomoc medyczna, socjalna, prawna i psychologiczna oraz organizowanie opieki zdrowotnej dla żołnierzy i funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pełnienia służby w kraju lub za granicą oraz działania wspomagające ich rodziny w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Fundacja szczególną troską otacza dzieci i wdowy po żołnierzach i funkcjonariuszach służb mundurowych.

Od początku istnienia Fundacji, zarówno Zarząd jak i Rada, nie pobierają żadnego wynagrodzenia za wszelkie działania na rzecz Fundacji.