Fundacja Sprzymierzeni

odsłonięcie tablicy poświęconej Cichociemnym absolwentom IV L.O. w Warszawie

W dniu 21 marca br. w Warszawie przy ulicy Saskiej 59 w IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie została odsłonięta tablica poświęcona Cichociemnym absolwentom tej szkoły.

Dziękujemy Dyrekcji za zaproszenie przedstawicieli naszej Fundacji