Warsztaty medyczne dla służb mundurowych – nagłe zdarzenia w trakcie wykonywania zadań służbowych

Jest niemal północ. Do Szpitalnego Oddziały Ratunkowego w Grodzisku Mazowieckim trafia młody mężczyzna z rozległym urazem ręki. Eksplozja ładunku wybuchowego dokonała znacznych zniszczeń tkanek, z częściową amputacją palców, co dla praworęcznego funkcjonariusza Policji oznacza koniec kariery zawodowej i trwałe kalectwo. Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło podczas wykonywania obowiązków służbowych. Sytuacja jest dramatyczna, ale nie beznadziejna. Można uratować niektóre palce i przynajmniej częściowo przywrócić funkcję ręki. W tym celu funkcjonariusz powinien znaleźć się w dedykowanym ośrodku dysponującym odpowiednim sprzętem i personelem. Czas jednak upływa bezlitośnie, a personel medyczny nie jest w stanie wskazać miejsca, które mogłoby zaopatrzyć uraz ostatecznie. Dyżurujący tego dnia ośrodek w Szczecinie odmawia przyjęcia poszkodowanego, nie znajdując uzasadnienia dla tak odległego transportu. W geście bezsilności, pacjent zostaje przewieziony do Wojskowego Instytutu Medycznego, gdzie po kolejnej godzinie ustaleń zostaje wskazany ośrodek, a pacjent po ok. sześciu godzinach od urazu trafia na blok operacyjny.

Niestety, choć w szczegółach nieprecyzyjny, jednak opis powyższy dotyczy zdarzenia prawdziwego. W marcu bieżącego roku doszło do sytuacji, która wywołała w wielu z nas refleksję nad stałą potrzebą doskonalenia umiejętności ratowniczych u ratowników i paramedyków pracujących w różnych odmianach służb mundurowych. Niezwykle ważne jest również tworzenie i stałe kontrolowanie systemów komunikacyjnych oraz skuteczne zarządzanie usługami medycznymi. W odniesieniu do funkcjonariuszy i żołnierzy ma to szczególne znaczenie. Poczucie bezpieczeństwa i wiedza, że mogę podejmować ryzykowne, ale niezbędne dla bezpieczeństwa Państwa działania, ponieważ są skuteczne systemy udzielenia im pomocy w sytuacji kryzysowej, jest niezbędna do odpowiedzialnego pełnienia służby. Ponadto skuteczność udzielania pomocy oznacza redukcję kosztów wynikających z utraty doświadczonych i dobrze przygotowanych do służby, kosztów płacenia odszkodowań i rent, jak również kosztów związanych z koniecznością szkolenia nowych kadr.

Bezspornym jest, że ważniejsza i skuteczniejsza od leczenia jest profilaktyka. Takie założenie kierowało organizatorami „warsztatów medycznych dla służb mundurowych – nagłe zdarzenia w trakcie wykonywania zadań służbowych”. Szkolenie i dzielenie się własnymi doświadczeniami, jak również budowanie wspólnych standardów, powinno być celem dla wszystkich wykonujących obowiązki na rzecz Państwa. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie w ścisłej współpracy z Fundacją „Sprzymierzeni”, w dniu 24 kwietnia 2012 roku przeprowadził warsztaty teoretyczne dotyczące zagadnień niezwykle istotnych i praktycznie ważnych dla żołnierzy i funkcjonariuszy przygotowujących obsługę EURO 2012. Warsztaty w ostatniej chwili dedykowane zostały tragicznie zmarłemu kilka dni wcześniej, jednemu z naszych niezwykle twórczych, aktywnych i bardzo doświadczonych kolegów – Damianowi „Diabolo”. Miał być wśród nas i prowadzić część wykładów. Niespodziewana śmierć podczas szkolenia nurkowego przerwała jego bogate życie, a nas pozostawiła w smutku po koledze i współtwórcy pomysłu jednolitego szkolenia wszystkich służb.

Wypadek, którego tragiczną ofiarą stał się Damian jeszcze raz pokazał, że niezbędne jest stałe weryfikowanie standardów, ciągłe wyciąganie wniosków i budowanie jeszcze doskonalszych systemów. W tym przypadku system zadziałał zgodnie z przewidywaniami. Duży wkład w ten proces miało Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, co zostało wyrażone w słowach wdzięczność środowiska i przełożonych Damiana. Jednak nawet sprawny system nie wystarczył…

Zaproszeni na warsztaty wykładowcy przedstawili ciekawy i oparty na własnych doświadczeniach i badaniach punkt widzenia na zagrożenia i potencjalne skutki udziału w akcjach bojowych. Aspekty balistyki i następst fizycznych związanych z działaniem środków bojowych, takich jak broń krótka i długa różnego kalibru, przedstawił w pasjonującym wykładzie pan profesor Jerzy Ejsmont. Wpływ działania broni na organizm człowieka został zaprezentowany w wykładach pana doktora Adama Domanasiewicza z ośrodka transplantologii i mikrochirurgii w Trzebnicy. Niezwykle ciekawą część prezentacji zajęły informacje wypływające z własnych doświadczeń na bloku operacyjnym w zastosowaniu i skuteczności środków hemostatycznych. Pan doktor Zbigniew Żyła – dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przybliżył własne doświadczenia związane z tworzeniem floty śmigłowców ratowniczych oraz zachęcił do tworzenia własnych patentów usprawniających działania ratownicze i wdrażanie ich w życie, bo jest to metoda skuteczna w kierunku rozwoju i większego bezpieczeństwa. Wiele z nowatorskich rozwiązań opracowanych przez zespół LPR-u zostało uznanych za niezwykle skuteczne i obecnie są wdrażane w pogotowiach innych krajów.

Podsumowanie warsztatów oraz zarysowanie możliwości medycznych i zasad współpracy z Wojskowym Instytutem Medycznym przedstawił w wykładzie mjr Narcyz Sadłoń, asystent Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i członek zespołu do spraw koordynacji EURO 2012. Wśród możliwości i propozycji jakie ma do zaoferowania wiodąca wojskowa placówka medyczna w kraju, są działania szkoleniowe, szeroka współpraca przy zabezpieczeniu działań w Polsce i za granicą oraz dostęp do szerokiego panelu usług medycznych dla żołnierzy, funkcjonariuszy i ich rodzin. Ciekawą propozycją, jednak wciąż odległą od możliwości realizacji jest stworzenie ogólnopolskiego systemu ubezpieczeń dla osób pełniących funkcje publiczne oraz całodobowej obsługi assistansowej dedykowanej i dopasowanej do wymogów tego specyficznego środowiska.

Przeprowadzone w kwietniu warsztaty dały początek cyklowi edukacyjnemu. Kontynuacją tych działań Fundacji Sprzymierzeni i Wojskowego Instytutu Medycznego są zaplanowane na maj warsztaty praktyczne. Organizatorzy warsztatów gotowi są kontynuować i rozwijać działalność edukacyjną dla potrzeb wszystkich służb, również w innych miejscach w kraju. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach warsztatów, jak również zapraszamy do zgłaszania indywidualnych potrzeb, którym będziemy starali się skutecznie wyjść naprzeciw.

Narcyz Sadłoń

It’s almost midnight. A young man with extensive injury to his hand is being admitted to the local A&E in Grodzisk Mazowiecki. A blowing charge exploded and caused a serious damage of palm tissue and amputation of some fingers. It means the end of professional career and permanent disability for a right-handed Policeman.However,there is still a chance to save the hand.In order to do that an officer is required to receive appropriate care as quick as possible.For some reason, emergency staff cannot suggest medical facility where it could be done.The time is passing. One of the A&E in Szczecin rejects the patient,and they cannot give a reason why he cannot be transported that far. Finally,a patient is being transported to the Military Medical Institute. It takes about an hour to decide where our patient should be taken. Once it is done, he is immediately taken to a surgical suite after 6 hours since the accident.

Unfortunatley, above description is a real one. This incident, that happedned in March 2012 triggered an afterthought that it is extremely vital to make sure that paramedics and emergency workers of various uniformed services will develop and strengthen their skills.It is extraoridinary important to create and constantly control over the communication between teams as well as effective emergency medicine managment. Also, if you know that you are safe and can count on appropriate medical care, you are more likely to take risky but essential decisions to fight for your country.Moreover, the more effective medical care is delivered the less experienced officers are lost. It also means reduced money spent on compensations, perpetual annuities and costs for newly hired staff.

It is obvious that prevention is better than cure.This motto inspired organisers of the „Emergency workshops for uniformed services-extreme situations while on duty.” Sharing a personal expierience and builiding a more effective teamwork between services is meant to be common goal for all that are involved in protecting the country. On 24th of April 2012 Military Medical Institute in Warsaw in collaboration with SPRZYMIERZENI (allied) Foundation organised theoretical workshops about substantial issues relevant to the EURO 2012 work plan. We dedicate these workshops to our colleague, who tragically died few days earlier. Damian „Diabolo” was an active, extraoridinary creative and very expierienced person. He was meant to be among us and give few lectures.His sudden death during scuba-diving training left all of us in deep sadness. He was co-author of the workshops for uniformed services.

This accident emphasised importance of the standards’ check-outs, constant deductions making and building better communication systems. This time our system worked well. Polish Medical Air Rescue did a very good job, which has been very apprieciated by Damian’s supervisors. However, on that occasion an effective system was not enough…

The lecturers presented a very interesting, based on their own expierience and research, point of view about the danger and implications linked to fighting.Proffessor Jerzy Ejsmont talked about handguns and machine guns etc.The influence of the gun on the human organism has been presented by Adam Domasiewicz, from the Transplantology and Microsurgery Institute in Trzebnica. The part about surgical suite expieriences and, an application of and homeostatic drugs efficacy was found to be the most interesting one. PhD Zbigniew Żyła (chairman of Polish Medical Air Rescue) shared his expieriences about forming Medical Helicopters fleet. He also highly encouraged everyone to form own strategies that will increase the plan of action.Many of the Polish Medical Air Rescue solutions turned out to be very effective and are applied at A&E accross the country.

Mjr Narcyz Sadłoń (A&E Assistant during EURO2012) presented the summary of the workshops,including medical care and the rules of how to cooperate with the Military Medicine Institue. Military Medical Institute offers a huge workshop assortment, highly organised cooperation for the plan of action either in Poland or abroad and access to professionally trained staff (for soldiers,officers and their families).It has been suggested to form countrywide insurance system for the individuals who are involved in public service etc.

These workshops in an answer for a high educational demand. The practical part of this project is predcited for May 2012. You are very welcome to take part in our workshops in near future. Feel free to give any suggestions that will improve the class topics content.

Narcyz Sadłoń

KRS – 0000375883
REGON – 142770920
NIP – 1132823650


WPŁATY NA CELE STATUTOWE

PLN: 08 1600 1228 0003 0141 3220 7001

USD: PL 18 1600 1169 0003 0131 3220 7021
SWIFT: PPABPLPK

EUR: PL 86 1090 1056 0000 0001 4425 7576
SWIFT: WBKPPLPP


WPŁATY CELOWE NA PODPIECZNYCH

PLN: 93 1090 0088 0000 0001 4308 7215

Przekaż nam swój 1,5% podatku.

     

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.