Fundacja Sprzymierzeni

Przekaż swój 1% podatku

Jak pomóc?

Szanowni Państwo, każdy może wesprzeć naszą działalność statutową poprzez:

  • przekazanie 1% podatku dochodowego
  • przekazanie darowizny przez osoby fizyczne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych art. 26 ust. 1 pkt 9. Przekazana kwota darowizny pomniejsza podstawę obliczenia podatku, zgodnie z art. 26 ust. 5 łączna kwota odliczeń w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6%
  • przekazanie darowizny przez osoby prawne zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych art. 18 ust. 1 pkt. Przekazana kwota darowizny pomniejsza podstawę obliczenia podatku do wysokości nieprzekraczającej 10%

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19 – procentowej stawki podatku,
  • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi.

OPP: Fundacja Sprzymierzeni z Grom
KRS: 0000375883

Wypełnij swój PIT online:

http://www.e-pity.pl/program-pity-2015-online0000375883

 

Przykład wypełnienia PIT-37 lub PIT-36