Fundacja Sprzymierzeni

Uroczyste Ślubowanie uczniów klas mundurowych i liceów mundurowych PUL

W dniu 20.10.2019 przedstawiciele naszej Fundacji na zaproszenie Płockiego Uniwersytetu Ludowego , wzięli udział w Uroczystości Ślubowania uczniów klas mundurowych.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kościele pw. Św.Ap.Piotra i Pawła w Dębem Wielkim następnie uczniowie przemaszerowali na Boisko przy Kościele , gdzie odbyły się główne uroczystości. Po zajęciu miejsc przez pododdziały i podniesieniu Flagi Państwowej na maszt uczniowie złożyli rotę ślubowania na sztandary szkół. Na zakończenie uczniowie zaprezentowali pokaz wyszkolenia sportowo-obronnego.

W tym wielkim dla uczniów dniu składamy najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim wytrwałości. Wykonaliście pierwszy krok do pełnienia zaszczytnej i ciężkiej służby na rzecz naszej Ojczyzny, w dniu dzisiejszym pierwszy raz założyliście na siebie mundur Żołnierza Wojska Polskiego, noście go z dumą i honorem a po zakończeniu kształcenia w szkole średniej mamy nadzieję i życzymy wam tego abyście wykonali ten ostatni krok i służyli naszej Ojczyźnie jako Żołnierze lub funkcjonariusze innych służb mundurowych.