Fundacja Sprzymierzeni

Współpraca Fundacji z firmą „PRÓCHNIK” S.A.

Nadchodząca 75 rocznica zrzutu Cichociemnych do kraju stała się inspiracją dla firmy „PRÓCHNIK” S.A., która w celu  przypomnienia o tym wydarzeniu poprzez przygotowanie nowej kolekcji odzieży nawiązującej w swoim stylu do tamtej epoki.

Od 20 lat Jednostka Wojskowa GROM dziedziczy szczytne tradycje Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej i dumnie kontynuuje ich tradycje. Pamięć o tych legendarnych bohaterach przyświeca żołnierzom nie tylko podczas codziennej służby, ale także w trakcie wykonywania ryzykownych zadań bojowych, które niosą za sobą ryzyko utraty zdrowia lub życia.

Aby nieść pomoc tym, którzy za ofiarną służbę dla Kraju poświęcili swoje zdrowie, a także rodzinom tych, którzy polegli podczas misji lub ćwiczeń, została powołana do życia Fundacja Sprzymierzeni z GROM. Fundacja, na mocy porozumienia z Jednostką podejmuje szereg przedsięwzięć mających na celu pozyskanie środków pieniężnych na cele statutowe. Jednym z nich jest projekt współpracy z firmą „PRÓCHNIK” S.A. przy tworzeniu i promocji tej wyjątkowej kolekcji odzieży, ze sprzedaży której, część zysku zasili konto Fundacji.

Wobec szczytnego celu przedsięwzięcia Jednostka Wojskowa GROM postanowiła udzielić wsparcia Fundacji w realizacji tego projektu.