Fundacja Sprzymierzeni

Porozumienie z NAVY SEALS Fund – Brotherhood Beyond Battlefield

W dniu 10 lutego 2017 r. w Sali Tradycji Weterana Działań Poza Granicami Państwa odbyła się uroczystość podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy fundacjami zrzeszającymi żołnierzy wojsk specjalnych. Porozumienie podpisała Fundacja Sprzymierzeni z GROM oraz NAVY SEALS Fund- Brotherhood Beyond Battlefield z USA. Porozumienie ma na celu wspólną organizację wydarzeń naukowych, prowadzenie wspólnych programów naukowo-badawczych oraz podejmowanie innych działań skierowanych na dynamizację procesu rozwoju nauk medycznych, współpraca przy organizacji pomocy podopiecznym Fundacji: weteranom, żołnierzom i funkcjonariuszy służb mundurowych, wdowom lub wdowcom i ich dzieciom oraz pracownikom cywilnym służb mundurowych.

Porozumienie podpisał ze strony Fundacji Sprzymierzeni z GROM p. Grzegorz WYDROWSKI, ze strony Fundacji p. Rachel DZIERAN.

W delegacji weteranów z USA znaleźli się także p. Wayne STANDEL i Thomas DRAGO.