Fundacja Sprzymierzeni

RoboScope 2016

W dniu dzisiejszym zakończyło się Seminarium dla pirotechników, chemików, saperów i brydżerów w służbie czynnej: http://www.roboscope.eu/pl/ zorganizowane po raz trzeci wspólnie przez PIAP (Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów) oraz naszą Fundację.
Wszystkim uczestnikom, prelegentom, drużynie organizacyjnej oraz instruktorom serdecznie dziękujemy za wymianę doświadczeń która mamy nadzieję zaowocuje kolejnym Seminarium za 2 lata.
Prosimy o sprawdzenie u siebie w Oddziałach i Jednostkach otrzymanej dawki nowej informacji.
RoboScope 2016 odbył się pod Patronatem Honorowym: Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Rozwoju, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Agencji Rozwoju Przemysłu.


Dziękujemy naszym Przyjaciołom z firmy PetraMedica z Warszawy za „alarmowe” udostępnienie karetki do celów dydaktycznych.