Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Sprzymierzeni z GROMO, ul. Świętokrzyska 32 lok.1U95, 00-116 Warszawa tel. 22-115-80-38, fax. 22-401-14-52, e-mail: biuro@fundacja-sprzymierzeni.pl
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi)oraz w celach marketingowych, w przypadku wyrażenia zgody
  3. podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c), oraz f) RODO –wskazane przepisy pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie danych z uwagi na uzasadniony interes administratora; a także art. 6 ust. 1 lit. a) w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych
  4. dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom – partnerom świadczącym usługi techniczne, usługi ochrony, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję
  5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np.korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami do 6 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja) a w przypadku wyrażenia zgody na przesyłanie materiałów marketingowych – do czasu odwołania zgody.
  6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, a także o prawo do przenoszenia danych.
  7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, które zrealizować można poprzez kontakt z administratorem danych.
  8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu obsługi korespondencji, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

KRS – 0000375883
REGON – 142770920
NIP – 1132823650


WPŁATY NA CELE STATUTOWE

PLN: 08 1600 1228 0003 0141 3220 7001

USD: PL 18 1600 1169 0003 0131 3220 7021
SWIFT: PPABPLPK

EUR: PL 86 1090 1056 0000 0001 4425 7576
SWIFT: WBKPPLPP


WPŁATY CELOWE NA PODPIECZNYCH

PLN: 93 1090 0088 0000 0001 4308 7215

Przekaż nam swój 1,5% podatku.

     

© 2024 Wszelkie prawa zastrzeżone.