Fundacja Sprzymierzeni z Grom

“W życiu nie ma stopklatki…”

W kraju i na misjach zagranicznych, zdrowiem i życiem ryzykują codziennie polscy żołnierze, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i BOR, a także pracownicy służb medycznych i informacyjnych.

rescue

Pamiętamy o kolegach i ich bliskich –NIE ZOSTAWIMY ICH SAMYCH!

Dając im dowód solidarności teraz, PAMIĘTAMY jak oni w służbie dawali dowody wierności sztandarowi swojej jednostki.

Fundacja „SPRZYMIERZENI z GROM” została utworzona 1 grudnia 2010 r. w Warszawie, jako niezależna, apolityczna organizacja non-profit, wspierająca poszkodowanych w służbie żołnierzy oraz funkcjonariuszy innych służb.

Statutowym celem Fundacji jest wsparcie socjalne i organizowanie opieki zdrowotnej dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu w wyniku pełnienia służby w kraju lub za granicą oraz działania wspomagające ich rodziny w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej i wyrównywania szans. Fundacja chciałby otoczyć szczególną opieką dzieci funkcjonariuszy mundurowych, którzy pełniąc służbę utracili życie lub zdrowie, w tym głównie dzieci polskich żołnierzy.